Giriş yaparak siteyi daha kapsamlı kullanabilirsiniz. Buradan üye olabilirsiniz.

Sadabad Turistik İşletmeleri Kurumsal

7 yıl önce   Sarı Sayfalar   Sarıyer   74 Gösterim

0.0 yıldız

Bilgiler

Ünvan Sadabad Turistik İşletmeleri Anonim Şirketi
Adres İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. Seba Center İş Mer. No: 45 Kat 1 Sarıyer, İstanbul

Kayıtlı olduğu ilçe: Sarıyer


Sadabad Turistik İşletmeleri Anonim Şirketi

Her türlü yurtiçi ve yurtdışı turistik tesisleri kurmak satın almak kiralamak kiraya vermek. Şirket kendi gayrimenkulü üzerine kendisi ve başka şahıs ve şirketlerin alacağı krediye teminat olarak ipotek verebi lir bunları kaldırabilir müşterek borçlu müteselsil kefil olabilir. Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde kendi lehine ayni haklar tesis edebilir ipotek alabilir bunları kaldırabilir kezalik alacaklarının ve borçlarının temini gayesi ile menkul rehin alabilir verebilir kaldırabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir gerektiğinde şahıs ve ayni haklar leh ve aleyhinde 3. şahıslar dahil ipotek ler satış vaadi sözleşmeleri tesis ve akdedebilir gerektiğin de bunları fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ve kamu yararına bedelsiz hibe verme ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleş tirebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 821575 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Haziran 2012 tarihinde kuruldu.


 
Not: Görüş yayınlayabilmek için, oturum açmalısınız. Üye değilseniz buraya tıklayınız