Şahinsoylar İnşaat Danışmanlık

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 578 3988

ARA

ADRES:

GIT

Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Emirağa Huzur Çrş. A Bl. K2 No:6 Gaziosmanpaşa, İstanbul

İşletme Hakkında

Şahinsoylar İnşaat Danışmanlık Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi

binaları ile diğer her çeşit binalar ve tesisler yapmak. Kereste, demir ticareti yapmak. Muhasebe, maliye işleri yapmak. Oteller, moteller ve diğer turistik tesisler yapmak. Diğer bayındırlık ve ulaştırma hizmetleri yapmak ve, Her türlü taşınmazı satın alarak veya bizzat inşaat ederek sahip olmak, bunları kiralamak veya satmak, bunlar üzerinde başkaların terkin ve ipotek hakları tesis etmek veya kendi alacaklarını teminen gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde ipotek ve rehin, her türlü teminat veya teminatsız yurt içinde ve dışında istikraz mukaveleleri akdetmek, Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisleri, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağetmk, fabrika, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 232976 sicil no ile kayıtlı firma, 13 Nisan 1987 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: