Sancaktar Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 485 2790

ARA

ADRES:

GIT

57. Sok. No: 776 Soğuksu Mh. Beykoz, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Sancaktar Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi

insan sağlığı ile ilgili olarak tıbbi dallarda muayene tedavi konsültasyon ve ameliyat yapmak. . . Şiket amacı ile ilgili olarak borçlarını, alacaklarını temin için ipotek, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. Tapu dairelerinde şirket üzerine bina, arsa ve arazi almak ve işlemlerini yaptırarak tapularını almak ve satışını yapmak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 598694 sicil no ile kayıtlı firma, 23 Ağustos 2006 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: sağlık hizmeti firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: