Sarıtepe İmar ve İnşaat

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 266 6514

ARA

ADRES:

GIT

Musadayı Sok. No:8 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul

İşletme Hakkında

Sarıtepe İmar ve İnşaat Anonim Şirketi

Toplu konut, konut, ticari, sanayi işyerleri, yol, köprü, fabrika, depo tesisleri, oteller, moteller, konaklama yerleri, her türlü turizm tesisleri ve bunlara ait binaların yapılabilmesi için arsaların alınıp üzerine bina yapılması veyahut bu arsa ve arazilerin kar amacı ile tekrar satılması. Devlet, kitler, vakıflar, özel ve tüzel kişilerin açacakları açık ve kapalı ihalelere katılmak ve bu ihaleleri üstlenmek Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 203429 sicil no ile kayıtlı firma, 23 Mayıs 1984 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: