Selfin Gayrimenkul

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 466 5604

ARA

FAKS:

0216 466 5604

ADRES:

GIT

Altınşehir Mah. Acısu Caddesi Evren Sokak No: 18, Ümraniye, İstanbul

İşletme Hakkında

Selfin İnşaat Taahhüt Emlak San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel ihalelere katılmak bu ihaleleri almak ihale konuları yapmak yaptırmak devretmek her türlü inşaat çelik konstriksiyon imalatı ve taahhüdünü yapmak. Kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunların üzerinde konut ve işyerlerini inşa etmek kullanmak veya satmak. Başkalarına ait arsa ve araziler üzerine kat karşılığı binalar yapmak. Arsa, arazi, mesken ve işyeri almak, satmak, kiraya vermek, komisyonculuğu işlerini yapmak. Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü menkul ve gayri menkuller iktisab etmek, edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı haklar temin etmek, bunları kısmen veya tamamen ahara icara vermek, menkulleri rehin etmek ve ipotek almak, gayri menkuller üzerinde irtifak hakkı vesair haklar temin tesis etmek, ipotek karşılığı veya teminatsız olarak iç ve dış kredileri dahili veya harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek ve bunlar için gerekli tasarruflarda bulunmak, hak ve alacaklarının tahsili için ayni ve şahsi her t ürlü teminat almak ve vermek. ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 731430 sicil no ile kayıtlı firma, 08 Nisan 2010 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: emlakçı selfin gayrimenkul firma gayrimenkul emlak ümraniye firma ito üyesi

Diğer bilgiler: