Şin-öz İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 399 0082

ARA

ADRES:

GIT

Yunus Emre Cad. No:4/5 Maltepe, , İstanbul

İşletme Hakkında

Şin-öz İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Bayındırlık, inşaat, taahhüt ve yapı sanayiinin emtea ve malzemelerinin, izolasyon maddelerinin imali, ithali, ihracatı ve dahili ticareti. Sosyal, toplu ve münferit konut, han, çarşı, iş yeri, fabrika binaları, okul, hastane, oteller, moteller, turistik tesisler, spor tesisleri, petrol tasfiyehaneleri, petrol tankları, ofisler yapımı ve inşaat işleri, prefabrik konut ve çelik konstrğksiyon işleri İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, iktisap ettiği menkul ve gayrimenkulleri ihtiyaç fazlasını başkalarına devir etmek bunların üzerinde ipotek vesair ayni hakları tesis etmek kiraya vermek başkalarının tesisi menkul ve gayrimenkuller üzerinde hak ve alacakların temini için ayni şahsi her türlü rehin ipotek ve teminat alabilmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 229733 sicil no ile kayıtlı firma, 02 Ocak 1987 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: