Sistem Maden Arama ve İşletme

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Enderunlu İsmail Hakkı Bey Sok. No: 6 Balmumcu, Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Sistem Maden Arama ve İşletme Anonim Şirketi

her çeşit maden arama müraacatlarında bulunmak arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek. . ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 873790 sicil no ile kayıtlı firma, 21 Haziran 2013 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: