Talya Gayrimenkul Yatırım

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Egs Business Park B 3 Blk. K-4 No: 189 Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul

İşletme Hakkında

Talya Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi

Her türlü hisseli ve hissesiz arsa arazi ve binaları satın alarak bunlara her nevi konutlar işyerleri fabrika binaları turistik tesisler spor sahaları yaşil alanlar toplu konutlar yapmak yaptırmak kiraya vermek kiralamak satmak, Her türlü gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzi imar projeleri ve diğer projelerin yapım ile intifa irtifa sükna tapu cins tashihi kat mülkiyeti ifraz tevhit yapar devir ve fearğ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında dekorasyon mühendislik mimarlık müşavirlik kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini yapabilir, yaptırabilir, Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek vermek, teminat göstermek, ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 699407 sicil no ile kayıtlı firma, 18 Mayıs 2009 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: