Taşkent İnşaat

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Y. Dudullu, Esenşehir Mah. Kadosan Oto San. Sit. Sosyal Tesis. No: 64 Ümraniye, İstanbul

İşletme Hakkında

S. S. Akay Konut Yapı Kooperatifi

Yurt içinde ve dışında konut, han, otel, motel, resmi bina, köprü, kanal inşaatı ile uluslararası inşaat, tesisat, teçhizat montaj, proje, müşavirlik, denetim, mimarlık, mühendislik ve onarım işleri, taahhüt dalında faaliyette bulunmak, müştereken alıp yapmak veya yaptırmak, bu çalışmalarla ilgili her türlü izin ve uygulama belgesini almak, makine teçhizat ve işgücünü işletme malzemesini ihraç etmek ve aynı amaçla yurt dışında üretilen makine teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek. Amaç ve işlemlerini gerçekleştirmek için menkul gayri menkul malları ile gayri maddi haklar iktisap etmek, işletmek kiralamak, kiraya vermek ve satmak inşa etmek ettirmek rehin ve ipotek vermek, rehin ve ipotek almak. Giriştiği iş taahhütlerinin gerektirdiği durumlarda başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları kazanabilmek. Türkiye içinde veya dışında yerli yabancı her türlü resmi veya özel şahıs kuruluş teşekkül ve teşebbüslerce kendilerine şirket veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzeirnde yaptırılacak satın alınacak veya yer karşılığında veya diğer şekillerde iktisap olunacak ve her türlü istihsal ve sınai kollarına hitaben fabrikalar vetesisler turizm enüdstrisinin ihtiyacı olan bilumum oteller noteller toplu konutlar ve . . . anahtar teslimi şeklinde yapma yaptırmak yapılmasını veya yaptırılmasını taahhüt veya temin veya organize etmek. Şirket iştigal konusuna giren işler için dahilinde ve dışında piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli kredi sözleşme- leri yapabilir. Şirketin ihtiyaç duyduğu ikraz ve istikraz- larda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni verebilir ve 02. 08. 2004 tarihinde tescil edilen anasözleşme tadil metninde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 216592 sicil no ile kayıtlı firma, 12 Temmuz 1985 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: inşaat firma ito üyesi

Diğer bilgiler: