Tav Hayvancılık Ticaret ve Sanayi

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Halkalı Basın Ekspres Yolu Evkur Plz. No: 33 Kat 7 Küçükçekmece, İstanbul

İşletme Hakkında

Tav Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Her nevi hayvancılık üretimi, alım ve satımı, bütün hayvani ürünleri değerlendirmek, bu konularda ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapmak, Şirket ayrıca yukarıda yazılı amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile; Gayrimenkuller iktisap edilir gayrimenkullerini ipotek irtifak intifa vesayir aynı haklarla takyidedebilir satabilir kiralayabilir kiraya verebilir şirket alacaklarını teminat altına alabilmek için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni alabilir fes edebilir alacakların teminatı olarak 3. şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerine şirket lehine ipotek ve fesih muamelesi yapabilir ve keza kendi borçları ve 3. şahısların borçları için sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarını ipotek ve rehin edebilir ve 10. 5. 2004 tarihinde tescil edilen tadil tasarısın da yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 115952 sicil no ile kayıtlı firma, 21 Ağustos 1972 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: