Tepaş Tekstil ve Plastik

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 520 9758

ARA

ADRES:

GIT

Eksimco Gıda ve Sanayi Ürünleri Ticaret Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi Eksimco Ticaret Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi Tasfiye Halinde Tepaş Tekstil ve Gıda Endüstrisi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Tepaş Tekstil ve Gıda Endüstrisi Pazarlama

İşletme Hakkında

Tepaş Tekstil ve Plastik San. Tic. Anonim Şirketi

Pamuklu, yünlü, ipekli, suni, sentetik ve bunların karışımından mamul iplik, tekstil, konfeksiyon ve benzeri ürünlerin kısmen veya tamamen kendi veya yabancı markalar altında imalatını yapmak ve fason olarak yaptırmak, ürünlerin ve bunların imalatında kullanılan ham ve yardımcı madde, makine, teçhizat ve yedek aksamın dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak ve 3. 5. 2001 tarihinde tescil edilen tadil muakvelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 179265 sicil no ile kayıtlı firma, 17 Nisan 1981 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: