Termas Isıtma Klima Soğutma Endüstri Tesisleri

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 274 3812

ARA

ADRES:

GIT

Esentepe Mah. Mithat Ulu Ünlü Sok. No:16 Kat 1-2 Şişli, İstanbul

İşletme Hakkında

Şendalay-lütfiye Şendalay

Endüstri binaları, ikametgahlar, işhanları, depolar, oteller, endüstri tesisleri, sanayi ve turistik bilcümle tesis, bina ve yapıların klima, ısıtma, soğutma ve havalandırma işlerinin yapılması, söz konusu işlerin taahhüdü, mümessilliği ve müşavirliği yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul bu husus şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak inşa etmek ve ettirmek kiralamak ve icabında bunlara ahara satmak veya kiralamak veya gerek şirket gerekse başka şahıslar için rehin ve ipotek etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotek kabul etmek cins tashihi yaptırmak menkul ve gayrimenkul üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak veya işletmek diğer hükmi veya hakiki şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya bunları devren iktisap etmek, ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 138904 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Temmuz 1976 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: