Test Teknoloji Ekipmanları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 227 5045

ARA

ADRES:

GIT

Ayazma Deresi Cad. No: 20 Dikilitaş Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Test Teknoloji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kamu kurum ve kuruluşları bankalar ve özel sektöre ait her tür kuruluş işletme ve ticari müesseseler ile yurtiçinde ve yurtdışında bilgisayar sistemleri kurmak yazılım ve donanımları sağlayarak anahtar teslimi sistemleri yapmak yaptırmak ve Türkiyenin her yerinde taşınmaz mal satın almak satın aldığı taşınmazları satmak, kiraya vermek, onarmak, restore etmek, bölüp parsellere ayırmak paylara ayırma işlemlerini yapmak, kat ittifakı kurmak ve kat mülkiyetine çevirmek, şirket, taşınmazlarını gerek şirketin ve gerekse 3. şahıs ve şirketlerin bankalardan alacağı kredilerin (borçların) teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir ve 22. 5. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 316714 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Ağustos 1994 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: telefon cep telefonu ve telekomünikasyon araçları firma ito üyesi

Diğer bilgiler: