Turk Post

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 295 3535

ARA

ADRES:

GIT

Altınay Cad. Bahar Sok. No: 2 Sarıoğlu Plaza Seyrantepe Mh., Kağıthane, İstanbul , Türkiye

İşletme Hakkında

Turkpost Dağıtım Hizmetleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ulaslararası ve yurt içi kara deniz hava ve demiryollları ile taşımacılık nakliyecilik kuryelik dağıtım ve bununla ilgili her türlü ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmaktır ve Şirket amacına ulaşabilmek için konusuna giren ticari ve mali yatırımlarda bulunarak gerekli olan araç ve gereçleri gayrimenkulleri iktisap devir ferağ edebilir, kiraya verir, kiralayabilir, idari bina fabrika imalathane şube depo şantiye atölye ardiye laboratuar ve benzeri tesisler inşa edebilir. Bu gayrimenkuller üzerine irtifak intifa kat mülkiyeti kat irtifakı tesis edebilir. Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığı veya teminatsız kredi alabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ve ipotekleri fek edebilir Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir Şirket gayrimenkullar üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve 24. 2. 2009 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 521187 sicil no ile kayıtlı firma, 16 Nisan 2004 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: kargo firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

E-POSTA:

g.seker@turkpost.com.tr

Benzer Yerler: