Umman Turizm

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 273 0399

ARA

ADRES:

GIT

Vefa Bayırı Sokak İş Bankası Blk. No: 12/C, Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Umman Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirket yürürlükteki tüm mevuata riayet etmek kaydıyla seyahat acentalığı tur operatörlüğü ve turistik tesis işletmeciliği konuları ile iştigal edecektir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir gerektiğinde satabilir kiralaya- bilir kendi gayrimenkulleri üzerinde 3. kişiler yararına ipotek tesis edebilir alacaklarının teminatı için ipotek alabilir menkullerini rehnedebilir şirket lehine rehin alabilir diğer ayni hakları iktisap edip bu haklar üzerinde hertürlü tasarrufta bulunabilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 530036 sicil no ile kayıtlı firma, 04 Ağustos 2004 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: personel taşımacılığı firma ito üyesi

Diğer bilgiler: