Yasemin Turizm ve Ticaret

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 221 7395

ARA

FAKS:

0212 221 4500

ADRES:

GIT

Barbaros Blv. No:165 Balmumcu, Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Yasemin Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Turizm amaçlı oteller, moteller, tatil köyleri kampingler kamp yerleri plaj hamam termal otel ve banyoları spor saha ve yerleri. . . . . inşa etmek açmak satın almak kurmak bunları işletmek işlettirmek kiralamak yada 3. kişilere kiraya vermek Menkul, gayrimenkul mal ve hakları ifraz ve tevhit edebilir satar satın alır, teminatta rehine alır ve verir, inşa eder ve ettirir, iktisab eder, devir ve ferağ eder, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis eder, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir, ayni ve şahsi hakları kabul ve tesis eder, leasing yoluyla kiralar ipotek dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir Medeni Kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşmelerini ve bu üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği ayni, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve ve şerh ettirebilir. Dilerse akit ettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisapettiği bütün hakları gerek kendi ve gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehnedebilir, dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını, dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedelle satabilir, kiralayabilir, tapu dairelerinde her türlü işlemleri yapar, tescil ettirir, şerh verdirir, gayrimenkullerine ait her türlü ruhsatları alır, kat irtifakı ile kat mülkiyetini tesis ettirir Şirket amaçlarının ve konularının gerçekleşebilmesi ve şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alır, bunları değiştirir, çözer ve fekkeder Gerek şirketin gerekirse 3. şahısların malları üzerinde şirket leh ve aleyhinde kendi borçları için rehin, ipotek vesair ayni haklar tesis ve kabul edebilir, kefalet verebilir para istikraz edebilir ve 3. 9. 1998 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 211805 sicil no ile kayıtlı firma, 05 Mart 1985 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: