Yiğit Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 491 3714

ARA

ADRES:

GIT

Necip Fazıl Mah. Günbatımı Sok. No:30 Ümraniye Necip Fazıl Mah. Düş Sok. No:3, İstanbul

İşletme Hakkında

Yiğit Eğitim Kurumları San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Her türlü eğitim ve öğretim kurumu açmak, Her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak, Gerek kendisi, gerekse de 3. gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine olmak üzere gerek kendisi gerekse de 3. gerçek ve/veya tüzel kişi/kişilerin kullandıkları ve/veya kullanacakları kredilerin ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirket adına kayıtlı taşınmazları ipotek olarak verebilir rehin ile sınırlandırabilir, serbest dereceden istifade hakkı tanıyabilir, Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini yapabilir, fek edebilir ve şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir, Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirmek için gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayri menkul mallar üzerinde bina inşaa edip tesisler ve fabrikalar kurabilir, yine maksat ve mevzuunun tahakkuku için gayri menkul mallar kiralayabilir, tesisler kurabilir, Şirket sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir, rehin ve ipotek edebilir ve 6. 8. 2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 696050 sicil no ile kayıtlı firma, 08 Nisan 2009 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: